Další služby, 
které nabízíme v rámci BOZP na staveništi
 
Trvalý a dle potřeb zhotovitele také občasný dohled odborně způsobilých techniků BOZP na pracovištích stavby
  • na základě požadavků zadavatele stavby zajistíme trvalý dohled odborně způsobilého technika BOZP, případně PO
  • trvalý, případně občasný dohled jednotlivým zhotovitelům realizujících na pracovištích stavby
Dodáme bezpečnostní značení staveniště
  • zajistíme instalaci cedule s bezpečnostním značením ke vstupu na staveniště dle požadavků zadavatele
  • zajistíme dodání a instalaci bezpečnostního a evakuačního značení na staveništi v průběhu realizace stavby s ohledem na rizika na staveništi
  • zajistíme dodání a instalaci bezpečnostního a evakuačního značení pro provoz dokončeného stavebního díla